Съобщение

Уважаеми клиенти,

Във връзка с въведеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед №РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, фирма Е Гео Дизайн ЕООД въвежда следната организация на работа:

  • Консултация на клиенти и обсъждане на проекти се извършва по телефон; всички необходими документи може да изпращате по електронен път;
  • Готови проекти, скици и схеми се предават на клиент с минимален физически контакт, при предварително уговорена среща и спазване на всички мерки и инструкции, препоръчани от органите на държавната и местна власти;
  • Възможно е изпращане на готови документи и проекти по куриер, при желание от страна на клиента;
  • Работата с Агенция по геодезия, картография и кадастър продължава, тъй като всички заявления за издаване на скици и схеми, както и проекти за изменение на КККР се подават по електронен път;

При възникнали допълнителни въпроси – моля не се колебайте да се свържете с нас.

или изпратете запитване чрез формата за контакт на сайта