Издаване на скици и схеми от АГКК

  • Издаване на скица на имот;
  • Издаване на скица на сграда;
  • Издаване на схема на самостоятелен обект в сграда - апартамент, гараж, търговски обект и др.;
  • Отразяване на собственост - промяна в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ);

Издаване на скици и схеми на територията на цялата страна, без да е необходимо да ходите до Агенция по геодезия, картография и кадастър и нейните служби. По този начин Вие не губите време в чакане на опашки и обикаляне от гише на гише.

 

Какво е необходимо?

 

  • Изпратете ни сканирано копие или фотоснимка на Вашия документ за собственост по e-mail/Viber;
  • Ние ще направим справка отразено ли е всичко коректно в КККР и ще Ви информираме необходима ли е актуализация;
  • След което ще ви информираме за срока, в който можем да Ви издадем скицата или схемата с отразена собственост, съгасно документа;
  • Оригиналния документ можете да получите на удобно за Вас място или да Ви го изпратим по куриер;
  • В случай, че бързате - Е Гео Дизайн ЕООД предоставя възможност за експресно извършване на тази услуга!

За повече информация относно срокове и цени

или изпратете запитване чрез формата за контакт на сайта

Във връзка с последни изменения на ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР – ЗКИР (чл. 56 от 22.08.2019 г.), правоспособните лица по кадастър имат право да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър и да предоставят на гражданите скици и схеми на хартиен носител.