Издаване на скици и схеми от АГКК

Във връзка с последни изменения на ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР – ЗКИР (чл. 56 от 22.08.2019 г.), правоспособните лица по кадастър имат право да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър и да предоставят на гражданите скици и схеми на хартиен носител.

Е Гео Дизайн ЕООД предоставя възможност за цялостно съдействие при издаване на скици и схеми, без да е необходимо да ходите до Агенция по геодезия, картография и кадастър и нейните служби. По този начин Вие не губите време в чакане на опашки и обикаляне от гише на гише.

Е Гео Дизайн ЕООД извършва още и промяна на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ), в съответствие с актуален документ за собственост.

  • Издаване на скица на имот;
  • Издаване на скица на сграда;
  • Издаване на схема на самостоятелен обект в сграда;
  • Отразяване на собственост - промяна в КРНИ;

Услугата по издаване на скици и схеми е строго индивидуална и зависи от различни фактори – вид и местоположение на обекта, както и какви са наличните документи за собственост.

За повече информация относно срокове и цени

или изпратете запитване чрез формата за контакт на сайта